Day 2, Oncology + Specialist

Används mRna för vaccinering mot cancer?

På grund av Corona-pandemin har mRna-vacciner alltmer kommit i allmänhetens fokus, vilket har främjat befintlig forskning om behandling av tumörer. Vi har sett enorma möjligheter i mRna-tekniken för cancerbehandling, men forskarna står fortfarande inför många utmaningar. Dessa kommer att tas upp och diskuteras i föreläsningen.