Day 1, Science

Är kvinnor bättre radiologer?

Det här föredraget kommer att fokusera på jämställdheten inom den medicinska arbetssektorn och de möjligheter som den erbjuder för radiologin. Särskilt kvinnor löper stor risk att drabbas av bröstcancer, som undersöks med hjälp av mammografi, en särskild röntgenundersökning. Och i vilken utsträckning detta påverkar radiologerna och om det gör dem till bättre radiologer ska klargöras här.