Day 4, Diagnostics & Therapy

Diagnostisk avbildning Gynekologi

Den här föreläsningen handlar om minimalt invasivt klarläggande på grundval av bilddiagnostik inom gynekologin. Detta beror på att gynekologisk avbildning omfattar å ena sidan bröstdiagnostik och å andra sidan diagnostik av de inre kvinnliga reproduktionsorganen och missbildningar i urogenitala trakten. Mammografi, ultraljud i bröstet och magnetresonansbilder är tillgängliga för gynekologisk avbildning. Om en sådan undersökning visar onormala resultat är det möjligt att ta vävnadsprover utan att patienten behöver genomgå en omedelbar operation.