Day 4, Diagnostics & Therapy

Diagnostisk avbildning Ortopedi

Inom ortopedin är det en avgörande skillnad mot andra metoder för snittbilder, eftersom man huvudsakligen använder sig av digital volymtomografi, som gör det möjligt att undersöka en 3D-rekonstruktion av leder och ben. Dessutom kan denna diagnostiska avbildning också utföras under viktbelastning, vilket ger en mycket bättre inblick i t.ex. inflammerade leder, eftersom de beter sig mycket annorlunda under belastning än i vila. Detta beror på att patienten måste ligga stilla vid andra tvärsnittsbildförfaranden, t.ex. CT eller MRT. Förfarandet kommer att förklaras närmare i denna föreläsning.