Day 3, Simulation & Technology

Digitalisering inom radiologi, etablerad praxis

Den alltmer progressiva digitaliseringen inom många olika sektorer påverkar ständigt vår livsstil och våra vanor. Människor har vant sig vid bekvämligheten av snabba klick, vilket de i allt högre grad vill ha även som patienter på läkarmottagningar. Den här föreläsningen är avsedd att skapa nya idéer om hur de etablerade radiologiska mottagningarna i allt högre grad kan ta steget mot digitalisering.