Day 2, Oncology + Specialist

Fallgropar i radiologisk avbildning

Det krävs en hög expertisnivå för att bedöma radiologiska bilder, och därför är ett tvärvetenskapligt samarbete mellan pneumologi och arbetsmedicin oundvikligt. När man till exempel utvärderar en datortomografi med asymmetriska eller ovanliga drag kan normala anatomiska avvikelser i strukturerna (t.ex. muskler och kärl) leda till felaktiga tolkningar. Därför kommer den här föreläsningen att belysa de möjliga fallgroparna vid radiologisk avbildning.