Day 2, Oncology + Specialist

Framsteg inom radionuklidbehandlingar

I följande föreläsning diskuteras de framsteg som gjorts inom radionuklidterapi. Vid denna terapi får patienten radioaktiva ämnen från nuklearmedicinen, som ansamlas i vissa vävnader (t.ex. tumörvävnad) och eliminerar cellerna där. Denna terapi kan användas för en mängd olika sjukdomar. Den används ofta vid cancer, men den fyller också sin funktion vid godartade förändringar.