Day 1, Science

Innovativ klinisk indikation

Inom radiologin ställs du ständigt inför nya medicinska frågor. Du måste välja mellan gammaldags undersökningsmetoder och nya innovativa metoder. I den här presentationen presenteras nya kliniska indikatorer och visas möjliga nya behandlingsstrategier utifrån medicinska fallstudier.