Day 2, Oncology + Specialist

Kirurgisk och klinisk onkologi

Denna föreläsning kommer att klargöra vilka behandlingsalternativ som finns tillgängliga i enskilda fall. I grund och botten definieras onkologi som den vetenskap som behandlar olika typer av cancer (inklusive maligna tumörer). En av de tre huvudpelarna i onkologiska behandlingsalternativ är kirurgisk onkologi, kirurgiskt avlägsnande av tumörer, som kan användas utöver kemoterapi och strålbehandling. Tack vare att tumören ofta avlägsnas helt och hållet och att de lokala lymfdräneringsvägarna avlägsnas kan patienten ofta återhämta sig helt och hållet. Ofta räcker det dock inte med ett enda behandlingsalternativ.