Day 2, Oncology + Specialist

Kliniska och medicinska fallbeskrivningar

I den här presentationen kommer vi att presentera kliniska och medicinska fallrapporter baserade på retrospektiva observationer från klinisk praxis. Dessa kliniska fallrapporter utgör en grund för medicinsk litteratur, eftersom de representerar fynd som hittills inte har visats. Det handlar främst om ovanliga processer, ovanliga sjukdomar eller situation, ovanliga behandlingsformer och olika resultat av dessa.