Day 4, Diagnostics & Therapy

MRT buken-simulering

Vid buksmärtor måste mycket specifika frågor övervägas; vid inflammationer, tumörer och vid sökandet efter orsaken till oklar smärta kan en MRT-undersökning ofta bidra till att erbjuda differentierade tolkningsmöjligheter. MRI-undersökningen av buken ger också detaljerade bilder av bäckenområdet. Detta kan göras utan strålning, särskilt vid gynekologiska och urologiska sjukdomar.  Denna metod erbjuder ett undersökningsalternativ med låg risk för patientens hälsa för organ som är känsliga för strålning. Detta undersökningsalternativ presenteras i detalj i denna föreläsning.