Day 2, Oncology + Specialist

Nya onkologiska terapier

Patienter som har en högre risk för infektion med Covid-viruset, t.ex. blod- och cancerpatienter eller patienter med immunosuppression, kan ha nytta av blodplasma från personer som redan har smittats med Covid. Denna plasmabehandling testas nu för sin effektivitet, men sådana tillvägagångssätt kan utgöra nya tillvägagångssätt inom onkologin, och nya behandlingar kan utvecklas. Denna presentation är avsedd att presentera ovanstående.