Day 1, Science

Optimering av diagnostik med hjälp av artificiell intelligens

Artificiell intelligens, AI, kommer att öka sin prestanda exponentiellt under de kommande åren. I kombination med extremt kraftfulla kvantdatorer kommer detta att ge helt nya möjligheter för diagnostik. Den här föreläsningen kommer att ta en titt på den diagnostiska avbildningen av framtidens artificiella intelligens inom radiologin och kritiskt ifrågasätta om datorn, AI och radiologen kommer att ersätta radiologen inom diagnostiken i framtiden.