Day 2, Oncology + Specialist

Precisionsonkologi, vad kvantdatorer gör

Kvantdatorer är i stort sett okända och utforskas som ett medium inom medicinen för att diagnostisera eller behandla sjukdomar. Detta beror främst på bristen på lämpliga bearbetningsmekanismer, som ännu inte används effektivt. Av denna anledning används vanligtvis ännu inte mer lovande metoder för personlig terapi för många sjukdomar, utan medicinen tillgriper istället standardbehandlingar. Den här föreläsningen syftar till att ge möjliga incitament för att ytterligare främja den tidigare outnyttjade potential som precisionsonkologi erbjuder.