Day 4, Diagnostics & Therapy

Särskild diagnostik: MRI är en nyhet.

För att hitta den lämpligaste behandlingen för patienten måste vi veta så mycket som möjligt om symtomen. Ju bättre diagnostik med hjälp av MRT, röntgen och till och med CT, desto större är patienternas nytta. Syftet med detta tillvägagångssätt för specialdiagnostik är att intensifiera dialogen mellan läkaren och patienten på röntgenavdelningen för att anpassa behandlingen och fastställa en lämplig terapi. Den modernaste tekniken erbjuder många fler tolkningsmöjligheter för den ansvariga läkaren. Under denna föreläsning kommer detta ämne av enorm betydelse att diskuteras.