Day 3, Simulation & Technology

Sonografikompetens Kärl

En ultraljudsundersökning, även kallad sonografi, är ett av de viktigaste diagnostiska verktygen för att upptäcka förträngningar eller ocklusioner i blodkärl. Vid ultraljud används ljudvågor som inte kan höras av människor. Den akustiska energin studsar tillbaka och denna reflektion skapar en optisk bild. Dessutom synliggörs blodflödets riktning och flödeshastigheten kan mätas. Dessutom behöver patienterna inte frukta några biverkningar under undersökningen. Denna process med dess fördelar kommer att förklaras i detalj i den här föreläsningen.