Day 1, Science

Studie: Thorax CT i Covid-19

Det råder ingen tvekan om att Covid-pandemin kommer att finnas kvar på vår dagordning under några år framöver. Vi försöker därför utveckla nya metoder för att kunna upptäcka denna och andra sjukdomar snabbt och tillförlitligt. Undersökningen av bröstkorgen spelar naturligtvis en viktig roll.  Genom datortomografin visas organ och strukturer i kärlen (med hjälp av röntgenstrålar och skanningar), så att blockeringar, inflammationer och överflödig vätska kan upptäckas. Hur tillförlitlig denna metod är och om användningen kommer att råda kommer att diskuteras i denna föreläsning.