Day 1, Science

Trender för medicinska radionuklider

Den största svårigheten vid utvecklingen av nya radiomedicinska produkter är processen för att framställa radionuklider. Därför måste utvecklingsfasen för medicinsk forskning underlättas. Några innovativa strategier, t.ex. PRISMAP, presenteras i denna presentation och hur de påverkar pågående forskning i och utanför Europa.