Day 4, Diagnostics & Therapy

Utbildning av medicinska experter inom delområdet radiologi

Följande föreläsning syftar till att göra läkarna medvetna om vikten av selektiv användning av röntgenstrålar, eftersom vi ibland underskattar faran för kroppen om en patient genomgår röntgenstrålar för ofta i sitt liv. Även om stråldosen och cancerrisken är låg vid en enkel röntgenundersökning och även vid många CT-undersökningar bör alltför frekventa undersökningar med dessa medel undvikas. Det är viktigt att hålla i åtanke om nyttan motiverar risken. Patienterna ifrågasätter trots allt sällan röntgen- eller datortomografiundersökningar. Detta är inte förvånande, eftersom de aldrig leder till direkta fysiska reaktioner. De långsiktiga konsekvenserna bör dock inte förbises.