Day 1, Science

Andrahandsutlåtande med hjälp av telemedicin

Läkare som ger sina lagligt försäkrade patienter indikationer måste informera dem om möjligheten att få en andra åsikt om ett ingrepp krävs, vilket anges i den gemensamma federala kommitténs direktiv. Eftersom detta är en ganska ny förordning kommer den att fortsätta att öka tvärvetenskapen. Denna nya förordning gör det också möjligt att få en second opinion via telemedicin (t.ex. videokonsultation), vilket skapar helt nya möjligheter med läkarkommunikation, som vi vill presentera i denna föreläsning.