Day 3, Simulation & Technology

CT: Ny detektorteknik, dubbel skärpa med halvstål eller kontrastmedel

Det är inte bara tekniken som fortsätter att utvecklas, utan även radiologernas krav på förfarandena. Kraven är allt skarpare bilder, färre bildfel, högre kontraster och lägre stråldos. Därför försöker forskarna förverkliga dessa önskemål genom att testa och vidareutveckla ny teknik för CT-detektorer. Hur detta kan fungera och hur du som läkare kan påverka CT-bildgivningen kommer att förklaras och utforskas i den här föreläsningen.