Day 4, Diagnostics & Therapy

Diagnostisk avbildning Kardiologi

I dag omfattar standardmetoderna för kardiologisk avbildning ekokardiografi, datortomografi och magnetisk resonanstomografi. Hjärtbilderna används i huvudsak för att diagnostisera hjärtproblem och för att fastställa allvarlighetsgraden av kända hjärtsjukdomar. Varje förfarande erbjuder olika möjligheter att besvara specifika frågor, som kommer att tas upp i den här föreläsningen.