Day 4, Diagnostics & Therapy

Diagnostisk avbildning Kirurgi

Inom kirurgin är sonografi, CT och MRT de vanligaste metoderna för diagnostisk avbildning. I den här föreläsningen förklaras vilka metoder som ska användas. Sonografi är vanligtvis det första valet för att klargöra kirurgiska kliniska bilder. CT och MRT används ofta dessutom som tvärsnittsbildmetoder med överlappningsfri representation för att förutse eventuella komplikationer under behandlingen eller för att göra uttalanden om diagnosen om hur långt cancern kan ha spridit sig redan.