Day 3, Simulation & Technology

Histotripsy - högteknologi inom radiologin

Histotripsy är en ny typ av fokuserat ultraljud som automatiskt avlägsnar exakta primära och metastatiska levertumörer. Fördelen är att det inte krävs några snitt i huden. Metoden har redan använts i en registreringsgrundande studie i USA, men endast ett fåtal patienter deltog. Denna behandlingsmetod förtjänar mer uppmärksamhet och dess effektivitet kommer att presenteras i denna föreläsning för att ytterligare öka användningen inom den närmaste framtiden.