Day 1, Science

Nya rön inom interventionell radiologi

Det är ingen nyhet att inom interventionell radiologi utförs behandlingar med instrument med en tjocklek på några få millimeter och att den specifika diagnosen kan förenklas enormt. Det har varit möjligt att genomföra mycket skonsamma ingrepp där det räcker med lokalbedövning och som därför har erbjudit fantastiska alternativ till komplicerade operationer. Biverkningen är naturligtvis också att undvika onödig stress för patienterna. I denna föreläsning kommer man att presentera den senaste utvecklingen och de senaste rönen på detta område.