Day 2, Oncology + Specialist

Nanoteknik, framtidens medicin

Experter inom onkologi vet redan att nanotekniken bidrar enormt till behandlingen av sjukdomar som cancer. Begreppet "nano" syftar till att underlätta lösningen av problem på molekylär nivå. Särskilt inom medicinen kan detta vara av stor betydelse. I den här föreläsningen kommer man att presentera och diskutera de möjligheter och möjligheter som nanotekniken erbjuder och vilken roll den kan spela i vår medicinska framtid.